dilluns, 6 de gener de 2020

PRESENTACIÓN

 
Andrés Alagarda Mocholí

ESTE BLOG TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL FAVORECER LA BÚSQUEDA DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.


 GRACIAS POR VUESTRO INTERÉS Y DEDICACIÓN

diumenge, 21 de maig de 2017

AYUDAS CONSERVATORIOS MÚSICA, DANZA Y FPA.

dijous, 18 de maig de 2017

AULAS DE 2 A 3 AÑOS EN CENTROS CURSO 2017-2018

AYUDAS ECONÓMICAS PRIMER CICLO INFANTIL

FOMENT VALENCIÀ

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2017, les subvencions per al foment del valencià destinades a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i del Carxe.

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2017, les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social.  

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2017, les subvencions per al foment del valencià destinades a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa escrita i digital


Extracte de la Resolució de 12 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2017, les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social.

Extracte de la Resolució de 12 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2017, les subvencions per al foment del valencià destinades a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa escrita i digital.
Extracte de la Resolució de 12 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a la traducció literària multilingüe per a l'exercici pressupostari de 2017

RATIO INFANTIL 3 AÑOS ALGUNAS LOCALIDADES.

dimarts, 16 de maig de 2017

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es crea a la Comunitat Valenciana un cens per a la concreció de necessitats de reconeixement de la competència professional en la família professional de Seguretat i Medi Ambient que permeta obtenir la capacitació per a realitzar activitats laborals relacionades amb l'aplicació de biocides, qualificació professional SEA028_2, Serveis per al Control de Plagues.

LISTADO DEFINITIVO CONCURSO TRASLADOS PRIMARIA

dijous, 11 de maig de 2017

PROCEDIMIENTO SELECTIVO FP Y ARTES PLÁSTICAS.COMSIONES DE SERVICIO


RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2017-2018, per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial, en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2017-2018, per al funcionariat de carrera del cos de mestres, en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2017-2018, per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial, en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.   

LAS CORRECIONES CAMBIAN LA PLATAFORMA PARA SOLICITAR LA PETICIÓN.

dimarts, 9 de maig de 2017

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 4 de abril de 2017, del secretario autonómico de Educación e Investigación, por la que se regula la elaboración del Plan de actuación para la mejora (PAM) y se establece el procedimiento de dotación de profesorado adicional para su aplicación a los centros educativos sostenidos con fondo públicos, para el curso 2017-2018.
 
 
Donde dice:
«1. Se podrá formar un grupo específico de PMAR de 3.º de ESO por ámbitos con un mínimo de 10 alumnos y un máximo de 16. No obstante, la Dirección General de Política Educativa, previo informe de
la Inspección de Educación, podrá autorizar la constitución de un grupo con un número diferente de alumnos.»;
Debe decir:
«1. Se podrá formar un grupo específico de PMAR de 3.º de ESO por ámbitos con un mínimo de 12 alumnos y un máximo de 16. No obstante, la Dirección General de Política Educativa, previo informe de
la Inspección de Educación, podrá autorizar la constitución de un grupo con un número diferente de alumnos.»
 

DESTINO DEFINITIVO CONCURSO TRASLADOS SECUNDARIA

diumenge, 23 d’abril de 2017

PRUEBAS ACCESO A CICLO MEDIO Y SUPERIOR DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

ADMISIÓN Y MATRÍCULA FP GRADO MEDIO Y SUPERIOR

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana

CENTROS PMAR 2016-2017

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual s'autoritza a determinats centres l'aplicació dels programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment (PMAR) per al curs 2016-2017.

dimarts, 11 d’abril de 2017

CONCIERTOS

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de febrer de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar a què es refereix per als concerts generals l'article 16 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius.


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de febrer de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar que han de complir totes les unitats dels centres concertats a partir de la segona unitat de Batxillerat. 


SUBVENCIONES EVENTOS DEPORTIVOS.

RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2017, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a l'organització d'esdeveniments esportius especials a la Comunitat Valenciana per a l'any 2017

 Extracte de la Resolució de 3 d'abril de 2017, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a l'organització d'esdeveniments esportius especials a la Comunitat Valenciana per a l'any 2017.

NOMBRAMIENTO DIRECTORES/AS CENTROS INTEGRADOS.

RESOLUCIÓ de 7 d'abril de 2017, del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, de nomenament de directors i directores de centres integrats públics de Formació Professional, que depenen de l'Administració educativa.