dilluns, 31 d’octubre de 2016

AYUDAS FOMENTO DEL VALENCIANO.
DOTACIÓN RECURSOS PERSONALES PR4

dijous, 27 d’octubre de 2016

CONCURSO TRASLADOS: INF-PRIMARIA, SECUNDARIA, FP E INSPECCIÓN.

MAESTROS:


SECUNDARIA, P.TÉCNICOS FP, CATEDRÁTICOS,  PROFESORES E.O.I Y OTROS:

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

INSPECCIÓN:

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

dilluns, 24 d’octubre de 2016

RENOVACIÓN DIRECTORES

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalita

PROCESO DE PRÁCTICAS

dijous, 13 d’octubre de 2016

CENTROS AUTORIZADOS PARA PMAR Y PAC.


PROGRAMA BIBLIOTECAS ESCOLARES Y FOMENTO DE LA LECTURA EN CENTROS PÚBLICOS.

RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres docents de titularitat pública de la Comunitat Valenciana.

AYUDAS ACADÉMICO DEPORTIVAS Y OTRAS


 

dijous, 6 d’octubre de 2016

AYUDAS Y SUBVENCIONES.

ORDRE 63/2016, de 3 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en l'àmbit de les biblioteques i arxius gestionats per la Generalitat.


RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici 2016.

RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització d'activitats complementàries dirigides a l'alumnat escolaritzat en centres d'Educació Especial o en unitats d'Educació Especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l'exercici 2016.

Extracte de la Resolució de 3 d'octubre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització d'activitats complementàries dirigides a l'alumnat escolaritzat en centres d'Educació Especial o en unitats d'Educació Especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l'exercici 2016

Extracte de la Resolució de 3 d'octubre de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici 2016.

RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2016, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a les federacions esportives per a l'adquisició de material immobilitzat per a l'any 2016.
Extracte de la Resolució de 5 d'octubre de 2016, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a l'organització d'esdeveniments esportius especials a la Comunitat Valenciana per a l'any 2016.

Extracte de la Resolució de 5 d'octubre de 2016, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a les federacions esportives per a l'adquisició de material immobilitzat per a l'any 2016

RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2016, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a l'organització d'esdeveniments esportius especials a la Comunitat Valenciana per a l'any 2016.