dimecres, 21 de desembre de 2016

CALENDARIO PETICIÓN JORNADA CONTINUA PARA 2017-2018

AYUDAS UNIVERSITARIOS
diumenge, 11 de desembre de 2016

SUBVENCIONES Y AYUDAS.


dimarts, 29 de novembre de 2016

AYUDAS COMPENSATORIA CONCERTADOS

AYUDAS Y SUBVENCIONES ENSEÑANZAS MÚSICA Y DANZA
 

AYUDAS Y SUBVENCIONES

ORDRE 74/2016, de 23 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques per a l'alumnat que realitze estudis en els centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància a la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2016, de la Direcció General d'Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a les federacions esportives per a l'adquisició de material immobilitzat per a l'any 2016

dilluns, 21 de novembre de 2016

SUBVENCIONES CORPORACIONES LOCALES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA CONSERVATORIOS Y OTROS.


PROYECTO DECRETO MODELO LINGÜÍSTICO.

Informació pública del Projecte de decret del Consell pel qual s'estableix el model lingüístic educatiu valencià i es regula la seua aplicació als ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana.

REDUCCIÓN UNIDADES CONCERTADAS POR CENTROS.

RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es redueixen unitats concertades per falta d'alumnat

FORMACIÓN PEDAGÓGICA SECUNDARIA.

RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es determinen les universitats públiques de la Comunitat Valenciana que oferiran la formació pedagògica i didàctica conduent a l'obtenció del certificat oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a l'exigida en l'article 100 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster que habilite per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes.

RESOLUCIÓ de 28 d'octubre de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten les instruccions que regulen la preinscripció en la formació pedagògica i didàctica conduent a l'obtenció del certificat oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a l'exigida en l'article 100 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster que habilite per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes, que oferiran les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. [ 

AYUDAS TRANSPORTE UNIVERSITARIO.

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2016, de la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, per la qual es concedeixen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016.

COMPENSATORIA EN CENTROS CONCERTADOS.

dijous, 17 de novembre de 2016

FASE DE PRÁCTICAS OPOSICIONES 2016

ORDRE 70/2016, de 15 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Esport.

dimarts, 8 de novembre de 2016

PREMIOS PROFESIONALES DE MÚSICA Y DANZA 2015-2016

ADJUDICACIÓN AYUDAS PROGRAMAS FORMATIVOS DE CUALIFICACIÓN BÁSICA.

SUBVENCIONES CORPORACIONES LOCALES Y OTRAS PARA CONSERVATORIOS O CENTROS AUTORIZADOS ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA Y DANZA.

dilluns, 31 d’octubre de 2016

AYUDAS FOMENTO DEL VALENCIANO.
DOTACIÓN RECURSOS PERSONALES PR4

dijous, 27 d’octubre de 2016

CONCURSO TRASLADOS: INF-PRIMARIA, SECUNDARIA, FP E INSPECCIÓN.

MAESTROS:


SECUNDARIA, P.TÉCNICOS FP, CATEDRÁTICOS,  PROFESORES E.O.I Y OTROS:

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

INSPECCIÓN:

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

dilluns, 24 d’octubre de 2016

RENOVACIÓN DIRECTORES

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalita

PROCESO DE PRÁCTICAS

dijous, 13 d’octubre de 2016

CENTROS AUTORIZADOS PARA PMAR Y PAC.


PROGRAMA BIBLIOTECAS ESCOLARES Y FOMENTO DE LA LECTURA EN CENTROS PÚBLICOS.

RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres docents de titularitat pública de la Comunitat Valenciana.

AYUDAS ACADÉMICO DEPORTIVAS Y OTRAS


 

dijous, 6 d’octubre de 2016

AYUDAS Y SUBVENCIONES.

ORDRE 63/2016, de 3 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en l'àmbit de les biblioteques i arxius gestionats per la Generalitat.


RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici 2016.

RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització d'activitats complementàries dirigides a l'alumnat escolaritzat en centres d'Educació Especial o en unitats d'Educació Especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l'exercici 2016.

Extracte de la Resolució de 3 d'octubre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització d'activitats complementàries dirigides a l'alumnat escolaritzat en centres d'Educació Especial o en unitats d'Educació Especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l'exercici 2016

Extracte de la Resolució de 3 d'octubre de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici 2016.

RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2016, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a les federacions esportives per a l'adquisició de material immobilitzat per a l'any 2016.
Extracte de la Resolució de 5 d'octubre de 2016, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a l'organització d'esdeveniments esportius especials a la Comunitat Valenciana per a l'any 2016.

Extracte de la Resolució de 5 d'octubre de 2016, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a les federacions esportives per a l'adquisició de material immobilitzat per a l'any 2016

RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2016, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a l'organització d'esdeveniments esportius especials a la Comunitat Valenciana per a l'any 2016.
 

dijous, 29 de setembre de 2016

Premis Extraordinaris de Batxillerat.

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat, convocats per la Resolució de 25 de maig de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS Y NUEVAS ESPECIALIDADES

dimecres, 28 de setembre de 2016

AYUDAS Y SUBVENCIONES VINCULADAS AL DEPORTE.

ORDRE 55/2016, de 21 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a l'organització d'esdeveniments esportius especials a la Comunitat Valenciana.


ORDRE 56/2016, de 21 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a les federacions esportives per a l'adquisició de material immobilitzat.

ORDRE 56/2016, de 21 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a les federacions esportives per a l'adquisició de material immobilitzat.

ORDRE 58/2016, de 23 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de premis a l'esport olímpic i paralímpic

ORDRE 59/2016, de 23 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques academicoesportives per a esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana

ORDRE 62/2016, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a les federacions esportives amb participació com a seleccions de la Comunitat Valenciana en els campionats d'Espanya

dimarts, 20 de setembre de 2016

BORRADOR NUEVO DECRETO MODELO LINGÜÍSTICO 2016

AQUÍ 
AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR Y TRANSPORTE, CENTROS EDUCACIÓN ESPECIAL PRIVADOS CONCERTADOS.

dimarts, 30 d’agost de 2016

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE COMPETENCIA.dilluns, 22 d’agost de 2016

AYUDAS ESCUELAS DE MÚSICA Y DANZA 
23814
 
 
23825
 
 
23835
 
 
23838
 
 
23839
 

dimarts, 16 d’agost de 2016

FINALES AGOSTO 2016dilluns, 1 d’agost de 2016

INSTRUCCIONES AULAS CYL

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les unitats específiques de comunicació i llenguatge ubicades en centres públics que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària per al curs 2016-2017

AYUDAS
COMEDOR Y TRANSPORTE CURSO 2016-2017

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2016-2017

 Extracte de la Resolució de 27 de juliol de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats curs 2016-2017.

 RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2016/2017

 Extracte de la Resolució de 27 de juliol de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2016-2107.

  RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableixen les condicions per a ser usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2016-2017

PLAN ACTUACIÓN PARA LA MEJORAdimecres, 27 de juliol de 2016

TRANSPORTE Y COMEDOR

ORDRE 37/2016, de 25 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 65/2015, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes individuals per al servei de transport escolar i s'aprova la convocatòria corresponent al curs 2015-16.


CONSEJOS ESCOLARES

DECRET 93/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regula el procés electoral per a la renovació i constitució dels consells escolars dels centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics.
ORDRE 35/2016, de 21 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions, per al foment i el suport d'activitats culturals i artístiques


dijous, 21 de juliol de 2016

INSTRUCCIONES INICIO CURSO ENSEÑANZAS DEPORTIVAS, MÚSICA Y DANZA Y ARTES PLÁSTICAS.
PRÓRROGA PRESENTACIÓN SOLICITUDES SUBVENCIÓN ASOCIACIONES

RESOLUCIÓ de 19 de julio de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual es prorroga el termini de presentació de sol·licituds de subvenció per a associacions d'alumnes i les seues federacions convocades per la Resolució de 14 de juliol de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual es prorroga el termini de presentació de sol·licituds de subvenció per a associacions de mares i pares d'alumnes, les seues federacions i confederacions, convocades per Resolució de 14 de juliol de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

dimarts, 19 de juliol de 2016

DOTACIÓN ECONÓMICA BANCO DE LIBROS (XARXA DE LLIBRES)

PERSONAL NO DOCENTE: CUANTIA CORRESPONDIENTE A PAGA EXTRAORDINARIA 2012
AYUDAS ASOCIACIONES Y FEDERACIONES

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació de mares i pares d'alumnes, realitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacion

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació d'alumnat, realitzades per les associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions

Extracte de la Resolució de 14 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació de mares i pares d'alumnes, realitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions.

Extracte de la Resolució de 14 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació d'alumnat, realitzades per les associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions.

BECAS ERASMUS +


dijous, 14 de juliol de 2016

AYUDA LIBROS CENTROS CONCERTADOS.

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2016-2017

Extracte de la Resolució de 13 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2016-2017

AYUDAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EDUCACIÓN ESPECIAL

dimecres, 13 de juliol de 2016

MÓDULO CICLOS FORMATIVOS SUSCEPTIBLES DE DESDOBLES.

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2016, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es publica la relació de mòduls de cicles formatius la dedicació dels qual és susceptible de desdoblament per al curs 2016-2017 en centres públics

BECAS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a l'alumnat que finalitzarà els estudis universitaris en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana durant el curs 2016-2017

 

INSTRUCCIONES INICIO DE CURSO 2016-2017

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament en les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària durant el curs 2016-2017

 RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres d'Educació Especial per al curs 2016-2017

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa, i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels serveis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics escolars autoritzats, l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2016-2017.


RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2016-2017.

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2016-2017 impartisquen cicles formatius de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior. 

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS BACHILLER

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica la Resolució de 25 de maig de 2016, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat, corresponents al curs 2015-2016

dilluns, 4 de juliol de 2016

RESULTADOS PROVISIONALES ORAL Y ELEMENTAL VALENCIÀ

CALENDARIO FP BÁSICA 2º OPORTUNIDAD

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2016, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors i directores dels centres de l'ISEACV.

CORRECCIÓN ERRORES LISTADO DEFINITIVO OPOSICIONES


dilluns, 20 de juny de 2016

COLEGIOS CON AULAS DE 2 AÑOS CURSO 2016-2017

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual s'amplia la relació de col·legis d'Educació Infantil i Primària de la Comunitat Valenciana que en el curs escolar 2016-2017 aplicaran l'Ordre 7/2015, de 17 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les bases que han de regir la implantació d'un projecte experimental d'incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en determinats col·legis d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

CATÁLOGO UNIDADES 2016-2017

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'arreplega el catàleg d'unitats, les creacions, supressions i modificacions de llocs de treball docents i es publica la plantilla orgànica del cos de mestres dels centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.

ADJUDICACIONES 2016

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinació provisional per al curs 2016-2017 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de personal suprimit o desplaça.

RESOLUCIÓ de 7 de juny 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres per al curs 2016-2017.

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics d'Ensenyança Secundària i de professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes, professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics de música i arts escèniques i de professors de música i arts escèniques, de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny per al curs 2016-2017