dimarts, 30 d’agost de 2016

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE COMPETENCIA.dilluns, 22 d’agost de 2016

AYUDAS ESCUELAS DE MÚSICA Y DANZA 
23814
 
 
23825
 
 
23835
 
 
23838
 
 
23839
 

dimarts, 16 d’agost de 2016

FINALES AGOSTO 2016dilluns, 1 d’agost de 2016

INSTRUCCIONES AULAS CYL

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les unitats específiques de comunicació i llenguatge ubicades en centres públics que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària per al curs 2016-2017

AYUDAS
COMEDOR Y TRANSPORTE CURSO 2016-2017

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2016-2017

 Extracte de la Resolució de 27 de juliol de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats curs 2016-2017.

 RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2016/2017

 Extracte de la Resolució de 27 de juliol de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2016-2107.

  RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableixen les condicions per a ser usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2016-2017

PLAN ACTUACIÓN PARA LA MEJORA