diumenge, 31 de maig de 2015

PREMIOS EXTRAORDINARIOS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL CURSO 2013-2014

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris de les ensenyances esportives de règim especial corresponents al curs 2013-2014

DEPORTISTAS DE ÉLITE 2014

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2015, de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, de modificació de la Resolució d'1 d'abril de 2015, per la qual s'elabora la Llista d'Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana de l'any 2015, corresponent als resultats de l'any 2014.

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2015, de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, per la qual s'elabora la Llista Parcial d'Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana de l'any 2015.

OPOSICIONES

AYUDAS PROGRAMAS FORMATIVOS DE CUALIFICACIÓN BÁSICA

ORDE 57/2015, de 21 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016. 

dilluns, 25 de maig de 2015

PREMIOS EXTRAORDINARIOS BACHILLER 2014-2015

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat, corresponents al curs 2014-2015. 

CATÁLOGO UNIDADES, LUGARES DE TRABAJO CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA

CONCURSO DE TRASLADO PRIMARIA DEFINITIVO

dimarts, 19 de maig de 2015

AYUDAS FORMACIÓN ASOCIACIONES PADRES Y MADRES

CONTRATO PROGRAMA CURSO 2015-2016

dimecres, 6 de maig de 2015

ARTÍCULO A LEER

LA IMPORTANCIA DE GESTIONAR LAS EMOCIONES EN LA ESCUELA: IMPLICACIONES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ANDRÉS ALAGARDA MOCHOLÍ.

DESCARGA AQUÍ

dimarts, 5 de maig de 2015

OPOSICIONES CUERPO DE INSPECTORES

ORDE 48/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'accés al cos d'inspectors d'educació. 

ACCESO A SUBGRUPO SUPERIOR CUERPO DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS

ORDE 47/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyança Secundària.

OPOSICIONES SECUNDARIA, ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS Y FP

OPOSICIONES MAESTROS/AS PRIMARIA 2015

CONDICIONES ESPECÍFICAS PRUEBAS TERCERO PRIMARIA EN CENTROS CON PROGRAMA EXPERIMENTAL PLURILINGÜISMO

RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores en la formació del professorat, per al curs 2014-2015.