dimecres, 27 de juliol de 2016

TRANSPORTE Y COMEDOR

ORDRE 37/2016, de 25 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 65/2015, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes individuals per al servei de transport escolar i s'aprova la convocatòria corresponent al curs 2015-16.


CONSEJOS ESCOLARES

DECRET 93/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regula el procés electoral per a la renovació i constitució dels consells escolars dels centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics.
ORDRE 35/2016, de 21 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions, per al foment i el suport d'activitats culturals i artístiques


dijous, 21 de juliol de 2016

INSTRUCCIONES INICIO CURSO ENSEÑANZAS DEPORTIVAS, MÚSICA Y DANZA Y ARTES PLÁSTICAS.
PRÓRROGA PRESENTACIÓN SOLICITUDES SUBVENCIÓN ASOCIACIONES

RESOLUCIÓ de 19 de julio de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual es prorroga el termini de presentació de sol·licituds de subvenció per a associacions d'alumnes i les seues federacions convocades per la Resolució de 14 de juliol de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual es prorroga el termini de presentació de sol·licituds de subvenció per a associacions de mares i pares d'alumnes, les seues federacions i confederacions, convocades per Resolució de 14 de juliol de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

dimarts, 19 de juliol de 2016

DOTACIÓN ECONÓMICA BANCO DE LIBROS (XARXA DE LLIBRES)

PERSONAL NO DOCENTE: CUANTIA CORRESPONDIENTE A PAGA EXTRAORDINARIA 2012
AYUDAS ASOCIACIONES Y FEDERACIONES

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació de mares i pares d'alumnes, realitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacion

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació d'alumnat, realitzades per les associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions

Extracte de la Resolució de 14 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació de mares i pares d'alumnes, realitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions.

Extracte de la Resolució de 14 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació d'alumnat, realitzades per les associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions.

BECAS ERASMUS +


dijous, 14 de juliol de 2016

AYUDA LIBROS CENTROS CONCERTADOS.

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2016-2017

Extracte de la Resolució de 13 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2016-2017

AYUDAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EDUCACIÓN ESPECIAL

dimecres, 13 de juliol de 2016

MÓDULO CICLOS FORMATIVOS SUSCEPTIBLES DE DESDOBLES.

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2016, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es publica la relació de mòduls de cicles formatius la dedicació dels qual és susceptible de desdoblament per al curs 2016-2017 en centres públics

BECAS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a l'alumnat que finalitzarà els estudis universitaris en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana durant el curs 2016-2017

 

INSTRUCCIONES INICIO DE CURSO 2016-2017

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament en les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària durant el curs 2016-2017

 RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres d'Educació Especial per al curs 2016-2017

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa, i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels serveis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics escolars autoritzats, l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2016-2017.


RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2016-2017.

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2016-2017 impartisquen cicles formatius de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior. 

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS BACHILLER

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica la Resolució de 25 de maig de 2016, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat, corresponents al curs 2015-2016

dilluns, 4 de juliol de 2016

RESULTADOS PROVISIONALES ORAL Y ELEMENTAL VALENCIÀ

CALENDARIO FP BÁSICA 2º OPORTUNIDAD

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2016, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors i directores dels centres de l'ISEACV.

CORRECCIÓN ERRORES LISTADO DEFINITIVO OPOSICIONES