dimarts, 3 de juliol de 2018

NOVEDADES ÚLTIMAS DOS SEMANAS

 CALENDARIO MATRÍCULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS RÉGIMEN ESPECIAL

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari, el procediment d'admissió, la matriculació i la documentació necessària per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2018-2019.

LISTADO DIRECTORES/AS CONCURSO DE MÉRITOS

 RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2018, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores dels centres de l'ISEACV.

PRESCRIPCIÓN ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS.

 RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2018, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic 2018-2019 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.


PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN DESTINOS

 RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres per al curs 2018/2019.

 RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2018/2019.

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinació provisional per al curs 2018/2019 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres; de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari; de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes; de professors tècnics de Formació Professional; de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat


AYUDAS FEDERACIONES

 RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, de concessió d'ajudes per a finançar el foment d'activitat de participació, associació i formació de l'alumnat realitzades per les associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana mantinguts amb fons públics i les seues federacions

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, de concessió d'ajudes per a finançar el foment d'activitats de participació, associació i formació de l'alumnat de formació de persones adultes (FPA) realitzades per les associacions d'alumnes d'FPA de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana mantinguts amb fons públics i les seues federacions. 

 RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, de concessió d'ajudes per a finançar el foment d'activitats de participació, associació i formació de mares i pares d'alumnes realitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS Y PROFESIONALES ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO CURSO 2017/2018

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els premis extraordinaris dels ensenyaments esportius de règim especial corresponents al curs 2017-2018, per a la Comunitat Valenciana.  

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris d'ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny corresponents al curs 2017-2018

AUXILIARES CONVERSACIÓN, LISTADO PROVISIONAL CENTROS.

 RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es publica la llista provisional de centres educatius que en el curs 2018-2019 podran rebre un auxiliar de conversació en llengua estrangera.

 AYUDAS ED. ESPECIAL

  RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a la realització d'activitats complementàries dirigides a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l'exercici 2018.

Extracte de la Resolució de 15 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a la realització d'activitats complementàries dirigides a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l'exercici 2018.

COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2018, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convoca la concesión de ayudas de comedor escolar en los centros educativos no universitarios públicos y privados concertados para el curso escolar 2018-2019.

 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2018, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan ayudas individuales para el servicio de transporte escolar para el curso 2018-2019.

 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2018, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se establecen las condiciones para ser usuario o usuaria del servicio de transporte escolar colectivo para el curso 2018-2019.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.