dimarts, 30 de juny de 2015


ORDE 72/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a la digitalització i la restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana. 


ESTRUCTURA SECRETARÍAS AUTONÓMICAS GENERALITAT

RESOLUCIÓN CONCURSO DE MÉRITOS DIRECTORES Y NOMBRAMIENTOS

CLUB DE DEURES PRIMARIA

ORDE 70/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa experimental Club dels Deures a desenrotllar en determinats centres docents d'Educació Primària sostinguts amb fons públics i s'aprova la convocatòria per al curs 2015-2016.

CRITERIOS DOTACIÓN PLANTILLAS ESO, BACHILLER Y FP

divendres, 19 de juny de 2015

INSTRUCCIONES INICIO DE CURSO 2015-2016

CENTROS EDUCACIÓN ESPECIAL

SPE 

CENTROS INFANTIL (2º CICLO) Y PRIMARIA

SECUNDARIA Y BACHILLER


ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN ENSEÑANZAS DEPORTIVAS CURSO 2015-2016

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació, per a cursar les ensenyances esportives de grau mitjà de Futbol i les ensenyances esportives de grau mitjà de Vela al Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2015-2016

AYUDAS COMEDOR ESCOLAR CURSO 2015-2016

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2015, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2015-2016.

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2015-2016

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2015-2016

dilluns, 15 de juny de 2015

dimecres, 10 de juny de 2015

PRESCRIPCIÓN Y MATRÍCULA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

RESOLUCIÓ de 5 de juny 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'establix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic 2015-2016 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

DECRETO ORDENACIÓN CURRÍCULUM Y ORDENACIÓN GENERAL SECUNDARIA Y BACHILLERATO

DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

dimarts, 2 de juny de 2015

AYUDAS ECONÓMICAS TRANSPORTE Y COMEDOR CENTROS ESPECÍFICOS.

ORDE 60/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Energias Renovables.