dimarts, 28 d’abril de 2015

ENTIDADES COLABORADORAS EN FORMACIÓN PROFESORADO CURSO 2015-2016

RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, de convocatòria per al reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar 2015-2016

AUXILIAR DE CONVERSACIÓN CURSO 2015-2016

diumenge, 19 d’abril de 2015

NUEVOS CENTROS EN LA RED DE CENTROS PLURILINGÜES DE LA C. VALENCIANA

RESOLUCIÓ de 30 de març de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es determinen els nous centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs 2015-2016 passaran a formar part de la Xarxa de Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana.

NUEVOS CENTROS DE LECTURA PÚBLICA MUNICIPAL EN LA RED ELECTRÓNICA DE LECTURA PÚBLICA VALENCIANA.

RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'integren en la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana diversos centres de lectura pública municipals de la Comunitat Valenciana. [

NUEVAS DENOMINACIONES DE CENTROS

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'atribuïx la denominació específica d'Andreu Alfaro a l'Institut d'Educació Secundària número 2 de Paiporta.

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'atribuïx la denominació específica Las Fuentes a l'Instituto de Educación Secundaria núm. 3 de Villena. 
RESOLUCIÓ de 7 d'abril de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris d'ensenyances artístiques professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, convocats per Resolució de 9 de desembre de 2014, corresponents al curs 2013-2014.
 RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2015, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es proveïxen, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la Convocatòria 57/2014, de 17 de desembre, de 2014

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris de Formació Professional, convocats per Resolució de 2 de febrer de 2015 corresponents al curs 2013-2014. 


dimarts, 7 d’abril de 2015

LISTA DEPORTISTAS DE ÉLITE AÑO 2015, RESULTADOS AÑO 2014

RESOLUCIÓ d'1 d'abril de 2015, de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, per la qual s'elabora la Llista d'Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana de l'any 2015, corresponent a resultats esportius de l'any 2014.

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN BÁSICA.


CURRÍCULUM CICLOS FORMATIVOS

 ORDE 35/2015, de 30 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Instal·lació i Moblament. 

ORDE 36/2015, de 30 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Comerç Internacional.

ORDE 37/2015, de 30 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Projectes d'Obra Civil.

dilluns, 6 d’abril de 2015

CATÁLOGO UNIDADES Y LUGARES DOCENTES 2015

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es publica el catàleg d'unitats, els llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i educació especial, de titularitat de la Generalitat.

CURRÍCULUM C.FORMATIVO GRADO SUPERIOR TÉCNICO SUPERIOR TRANSPORTE Y LOGÍSTICA.

ORDE 39/2015, de 31 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix, per a la Comunitat Valenciana, el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Transport i Logística.


AYUDAS ECONÓMICA CORPORACIONES LOCALES Y ENTIDADES PRIVADAS EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS 2015

ORDE 38/2015, de 31 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenrotllen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2015. [2015/2986]